Välkommen till en lugnare arbetsdag!


Vi tror att alla kan få en lugnare arbetsdag med bättre fokus. Våra kurser ger kunskap och verktyg som ger resultat direkt.

Bättre balans i vardagen

Handlar din arbetsdag om att försöka komma ihåg att minnas det du inte får glömma bort? Mötesanteckningar du inte hinner renskriva, information du borde läsa och kollegor som behöver råd och stöd?
Direxios utbildning Medvetet och digitalt arbetssätt 
hjälper dig att få bättre balans mellan det du vill, det du måste och det du borde.

Medvetet och digitalt arbetssätt - vägen till en lugnare arbetsdag

Utbildning som ger förändring

Våra kurser ger konkreta verktyg för att uppnå ökad kontroll, minskad stress och mer fokuserad arbetstid. Vi visar aktivt, på individnivå, hur varje medarbetare kan använda digitala verktyg som stöd i planering och prioritering för att underlätta det dagliga arbetet.


Kombinationen av insikter kring det egna arbetssättet, ny kunskap kring planering och prioritering samt nya kunskaper i Outlook, OneNote och Teams gör att du får praktisk användning av kursinnehållet från första kursdagen.


Våra kursupplägg omfattar minst två kurstillfällen med 3-5 veckor mellan. Outlook och OneNote ingår alltid, eftersom de är de digitala arbetsverktyg som de flesta idag använder för kommunikation och planering. Om er organisation har börjat arbeta i Microsoft Teams tar vi även in det i kursupplägget.

Läs mer om våra kursupplägg här

Jobb360  Direxios podd om framtidens kontor!

"Tydligt. Enkelt. Tillgängligt. Sökbart" Det allra senaste trenden inom kontor - återbruk! Ola Göransson från Place2Place berättar om hur framtidens kontor blir mer hållbart genom återbruk av inredning.Klicka här för att lyssna!


Framtidens hållbara kontor - hur kan vi bygga, inreda och drifta dem. Filip Elland,hållbarhetschef från Castellumger viktiga insikter och nödvändiga tankespår för framtidens kontor. Klicka här för att lyssna!


Annie Petersson från Informationsteknik berättar om det mest grundläggande i framtidens arbetssätt: tekniken som stöder det hybrida arbetssättet. Hur kan framtidens kontor bli en mötesplats för alla? Lyssna här!


"Jämför inte, för då kommer vi ingenstans!" Charlotta Rydholm, förändringsledare och författare, om vad vi måste låta bli och vad vi inte får missa när vi ska landa i framtidens arbetssätt. "Tillbaka till kontoret" är en utopi. Lyssna här!


Vad gör vi på Direxio? Pia Andreason, Direxios grundare berättar: Lyssna på Pia, klicka här!

Direxios vision

Framtidens arbetssätt

Direxios vison är att alla ska kunna gå till jobbet - och hem från jobbet - med en känsla av koll och med lugn i själen. Oavsett på vilket sätt vi kommer att relatera till en fysisk plats som kallas "kontoret" i framtiden, så behöver alla medarbetare lära sig jobba mer digitalt. Att helt enkelt använda de digitala redskap som man har tillgång till för att arbeta mer effektivt med mindre stress.  


Pia Andresson, grundare av Direxio, har lång och bred erfarenhet av att utbilda medarbetare till en lugnare och mer fokuserad arbetsdag. Genom att kombinera metoder från det som kallas "personlig effektiviet" med kunskaper och insikter i de digitala arbetsredskapen skapar hon insikter och färdigheter som gör att kursdeltagarna utvecklar sin förmåga till kontroll, fokus, tydlighet och samarbete.

Pia Andreason

Grundare & VD

Vad säger våra kursdeltagare?

Camilla Genétay, hyresekonom, Göteborgslokaler

"Första gången på länge som jag kände kontroll över mina arbetsuppgifter"

Lars Ekström, kommundirektör, Stängnäs kommun

"Både uppskattat och mycket användbart"